Ο Κωνσταντίνος αναλύει σε βάθος την κοινότητα γύρω από τις θεωρίες της Επίπεδης Γης. Κυνηγοί της αλήθειας που ρισκάρουν μέχρι και τη ζωή τους, χελώνες, η NASA και όλες οι θεωρίες για το σχήμα του πλανήτη μας.

Σχετικά links:

  1. Flat-Earthers are back: 'It’s almost like the beginning of a new religion' - theguardian.com
  2. Modern flat Earth societies - wikipedia.org
  3. Flat Earth: A Measured Response - youtube.com
  4. DIY Rockets, Daredevils, and the Tragedy of Mad Mike Hughes - wired.com
  5. He’s semi-famous for being flat-out wrong about Earth - heraldnet.com
  6. FLAT EARTH CLUES - youtube.com