Επισκέπτες από άλλες διαστάσεις ή μελετημένες απάτες; Η Δώρα έρχεται μαζί μας για να συζητήσουμε για περιπτώσεις ατόμων που δήλωσαν πως έρχονται από ανύπαρκτα μέρη ή είναι εγκλωβισμένα σε άλλες διαστάσεις, τα ρήγματα της καθημερινότητας, σκύλους στα μπαλκόνια και τα κομμένα ταμπελάκια από ρούχα.

Σχετικά links:

 1. The man from Taured: A mystery of a man with no country | Science 101
 2. Taured Mystery: The Man Who Vanished As Mysteriously As He Came - News Nation English
 3. The Mysterious Tale of the Man from Taured - Ancient Origins
 4. The mysterious man from Taured: was an interdimensional traveler?
 5. TAURED. LAXARIA. LIZBIA. - The Ultimate Secrets
 6. reddit thread on the man from Taured
 7. Beneath the Stains of Time: The Man from Taured - moonlight-detective
 8. Unresolved: Who Was The Man From Taured — theghostinmymachine.com
 9. First ever known reference on the man from Taured
 10. Jophar Vorin — 19th Century Man of Mystery – The Elloe Recorder
 11. Jophar Vorin – Mysteriesrunsolved
 12. Jophar Vorin, The Man from Laxaria - Conspiracy Theories Archives
 13. Lerina Garcia Gordo, the woman from an alternate universe - Conspiracy Theories Archives
 14. Aangirfan: Lerina Garcia; Max Loughan; parallel universes; god; groundhog day - aanirfan.blogspot.com
 15. The Mysterious Case of Lerina Garcia Gordo - anomalien.com
 16. Woman Claims To Be From A Parallel Universe – Ghost Theory
 17. The Mysterious Appearance of Peter Bergmann – Ghost Theory
 18. Peter Bergmann case - Wikipedia
 19. Tamam Shud case - Wikipedia